GUGiK - Konferencja

16 - 17. 08. 2018

Konferencja podsumowująca projekty

Cel

Zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną.

Cel

Zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Cel

Zbudowanie spójnej, ciągłej przestrzennie bazy danych o sieciach uzbrojenia terenu, poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych.